POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Watras prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Watras Polska Marka Modowa z siedzibą w Bochni , NIP: 7952212776, Regon 520478325.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość
  • numer telefonu
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób wskazany poniżej:
  1. w przypadku pozyskiwania dodatkowych zgód dotyczących przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, w celach określonych szczegółowo w odrębnych zgodach wyrażonych przez osobę, której dane mają być przetwarzane – do czasu realizacji celów dla jakich zostały zebrane zgody lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy oraz podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia a także w celach niezbędnych do wykonania umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, archiwizacyjne oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  4. na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu:
   1. umożliwienie Administratorowi dokonywania weryfikacji osób umocowanych do reprezentacji kontrahenta, w tym w zakresie realizacji umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   2. umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń,
   3. umożliwienia Administratorowi podejmowania kontaktu z kontrahentami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami prawa.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
   1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, w tym m. in. urzędy skarbowe, sądy, policja,
   2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia, w tym takie podmioty jak firmy działające w branży IT, kurierskie, doradcze,
   3. inne podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi m. in. w zakresie dostarczania towarów, windykacji, doradztwa prawnego, pocztowe.
  7. Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Klient posiada:
   1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
   5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
   6. prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych- odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   7. odnośnie  danych  osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody – Klient posiada prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody  pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem. Oświadczenie   o   cofnięciu   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych wymaga   jego   złożenia   w   formie   pisemnej   lub   elektronicznej.
   8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie może spowodować brak możliwości zawarcia umowy i realizowania usług lub podjęcia określonych działań zmierzających do realizacji umowy.
  10. Administrator korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.  Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klienta.
  11. Administrator jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp.
  12. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych, statystycznych, dostosowania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  13. Ustawienia dotyczące cookies Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Klient korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, w każdej może usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
  14. Strona internetowa Sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dalej jako „Facebook”). Plugin Facebooka oznaczony jest logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z profilem Sklepu na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, iż Klient odwiedził stronę Sklepu ze swojego adresu IP.  Administrator wyjaśnia, że Facebook nie przekazuje mu informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Administratorowi W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook Administrator zaleca bezpośredni kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
  15. Strona internetowa Sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram (dalej jako „Instagram”). Plugin Instagram oznaczony jest logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Klienta z profilem Sklepu na serwerze Instagram. Instagram może wówczas uzyskać informacje, iż Klient odwiedził stronę Sklepu ze swojego adresu IP.  Administrator wyjaśnia, że Instagram nie przekazuje mu informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Instagram nie są znane Administratorowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram Administrator zaleca bezpośredni kontakt z Instagram lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870
  16. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.
  17. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
   • https://www.facebook.com/policy.php
   • https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
   • https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.


Zamknij Koszyk
Zamknij Ulubione
Porównaj produkty (0 Produkty)
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Porównaj produkty
Zamknij
Kategorie
Zostaw nam swój adres email, a powiadomimy Cię gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.